T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Enerji Müzesi

Bursa Merinos Enerji Müzesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa standartlarında müzecilik vizyonuyla projeleri hazırlanmış müze çalışmalarından birisi de Enerji Müzesi’dir. Merinos Tekstil Fabrikası’na elektrik üretimi sağlayan binada kurgulana müze, tekstil fabrikası kapandıktan sonra yıllarca atıl durumda kalmış olan elektrik santrali ve içindeki makinalar ile tekrar hayat bulmuştur. Müzede elektrik enerjisinin tarihi ve medeniyetin gelişimi ve değişiminin yansıtılması hedeflenmektedir. Elektrik enerjisi olgusunu gündelik hayat ve sanayileşme-üretim gerekleriyle önemsetmek müzenin bir başka amacıdır. Müzede elektrik santralinin gerçek işlerliğinin yanı sıra Bursa’da elektrik tarihi, elektrik öncesinde kullanılan aydınlanma araçları ve oldukça teknik bir konu olan elektrik enerjisini üretim safhaları animasyon ve canlandırmalar ile özellikle çocuk ziyaretçilerini ilgisini çekmektedir.

Müze Binası zamanında yalnızca elektrik enerjisi üretmiş olsa da müzenin günümüzdeki eğitimlerinde her türlü enerji kaynağı konu edinmiş ve bunların verimli kullanımına yönelik, maketli anlatım ve video gösterileri ziyaretçilerin izlenimine sunulmuştur. Müzeye gelen bir ziyaretçi termik santral, elektrikli otomobil teknolojisi, barajlar, güneş ve rüzgâr enerjisi hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Ayrıca enerji kullanımında canlıları ve çevreye duyarlılık sağlanması konulu belgesellerin gösterimin yapıldığı mini video odaları oluşturulmuştur.

Dünyada küresel ısınmaya ve iklim değişimine sebep olan enerji konusunda farkındalık yaratmayı görev bilen müze, çocuklara yönelik eğitim çalışmaları ile de; bu görevi gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu çalışmalar ile müze; enerjini verimli, etkin, güvenli, zamanında ve çevreye duyarlı şekilde üretilip tüketilmesi konusunda toplumun duyarlılığını artırmak gibi sosyal sorumluluk misyonu üstlenmiştir.