T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Atasözleri

-Abacı Keçeci sen neci
-Acemi katır kapı önünde yük indirir
-Aç elini kara sokar
-Açın yanında sarpın kucaklanmaz
-Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur
-Ağaç dikenin sapı ekenin
-Ağanın gözü yiğidin özü
-Ağır kazan geç kaynar
-Ağız yediğini eğin giydiğini bilir
-Gezen kurt aç kalmaz
-Alçak yerin tepeciği dağ görünür
-Allah kardeşi kardeş yaratmış kesesini ayrı yapmış
-Allah uçmayan kuşa alçacık dal verir
-Anadan olur daya hamurdan olur maya
-Ar dünyası değil kar dünyası
-Adam adamdır olmasa pulu eşek eşektir olmasa çulu
-Adam sandık eşeği dört bıraktık döşeği
-Al basma mor basma her söze kulak asma
-Alçak yerde yatma el alır yüksek yerde yatma yel alır
-Almadığın hayvanı kuyruğundan tutma
-Aptal hayret eder akıllı sorar
-Arı söğüdü akıllı öğüdü sever
-Arı kızdıranı sokar
-Ana bir bacı bir gerisi yalandır bil
-Analık fenalık kara kırpanlık
-Arlı köpek tüyünü atamaz
-Az yiyen az uyur çok yiyen güç uyur
-Bağ bakanın gül dikenin olur
-Bağ bayırda tarla çayırda olur
-Başını acemi berbere teslim eden pamuğunu cebinde taşır
-Başkasının ipiyle çukura inilmez
-Başa gelmedik iş olmaz ayağa değmedik taş olmaz
-Balık demiş ki etimi yiyen doymasın avımı yapan onmasın
-Bağın taşlısı karının saçlısı
-Bey aşı borç düğün aşı ödünç
-Ben ağa sen ağa bu ineği kim sağa
-Beş parmağın beşi bir değil
-Boş küp çok inler
-Bostansız harman taşsız düvene benzer
-Bursa soğan ekmek yer durursa
-Bülbülün öttüğü yerde şenlik olur
-Cahilin sofusu şeytanın maskarasıdır.
-Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır
-Cambaz ipte balık tipte gerek
-Çayın yanında çeşme çağlamaz
-Çiğ yamadım ki karnım ağırsın
-Çingeneyi kral yapmışlar önce babasını kesmiş
-Çirkin bürünür güzel görünür
-Çobanın gönlü olursa tekeden süt çıkarır
-Çocukla karı eşekli dayı ile yola çıkma
-Çocuk seversen beşikte koca seversen döşekte
-Doğdu dövmeye gelmez büyüdü boğmaya gelmez
-Dağ başına kış gelir insanın başına iş gelir
-Dağ dağ üstüne olmuş ev ev üstüne olmamış
-Dağlarda çalı çok insanlarda çalı çok
-Daneyi harmanda dalı ormanda ara
-Değirmene giden nöbet kapar
-Değirmeni su döndürür insanı dil
-Demirden korkan trene binmez
-Dere kıyısından tarla alma sel alır; kırk yaşından sonra evlenme el alır
-Deve kabeye gitmekle hacı olmaz
-Dişin ağrımaz elin durursa , başın ağırmaz dilin durursa
-Düşmana silah gerek, ya düşmandan ırak gerek
-Ek tohumun hasını çekme yiyecek yasını
-El ağzına bakan sel ağzına yuva yapar
-El eliyle yılan tut onuda yalan tut
-El terazi göz mizan olmalıdır.
-Elti elti ile barışmaz çamurda eşek yarışmaz
-Emanet eşeğin palgımı yokuştu kopar
-Er ekmeği er kursağında kalmaz
-Er doğan kuzuya kurt ermez
-Eski kurt yolunu şaşmaz
-Eti koldan kızı soydan almalı
-Evin varsa içinde gemin varsa kıçında
-El olmayınca gel olmaz
-Elden alıp ele verem , kel kulağımı kesip sana verem
-Erine göre bağla başını tencerene göre pişir aşını
-Gavurun alına çingenenin falına inanma
-Gece ağaran gündüz kararan yere basma
-Geliyor mu az ye gidiyor mu kaz ye
-Göğe direk denize kapak olmaz
-Görmemiş görmüş gülmeden ölmüş
-Gelinin güzelliği güveyin harcından olur
-Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş
-Gönül verme evliye eve gider unutur
-Geceler gebedir sabaha kadar sultan doğar
-Gök ağlamayınca yer gülmez
-Gidi gele sana güç oldu bana
-Güneş çarığı çarık ayağı sıkar
-Hacı hacıyı mekkede derviş dervişi tekkede bulur
-Halının tozu delinin sözü bitmez
-Her ağacın dibinde yatılmaz
-Her yumru koz olmaz
-Hovardasına güvenen karı kocasız kalır
-Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz
-Hanım kırarsa kaza halayık kırarsa suç olur
-Her kadın kadın olsa süpürgelerden koca olur
-Hastalık şaşırtır ölüm düşürür
-Haddini bilmeyeni kara toprak yer
-Haziranda yılandan ramazanda imamdan sakın
-Horoz evlenir komşu tellenir
-İnik alacaksan yörükten kız alacaksan söğütten
-İnegöl eğlende gör
-İnsan ayaktan at tırnaktan kopar
-İnanma dostuna saman teper postuna
-İnsan hayal eder kader güler
-İnsanın yüzünde gözü vardır
-İşine hor bakan boynuna torba asar
-İt ite buyurur it de kuyruğuna
-İtle çuvala girilmez
-İyi sürtün de geç kötüden sakında geç
-İyilik iki baştan olur
-İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı
-İnanma martın yazına elleme damın sazına gelirsin babanın nazına
-İlkbaharda attan ,harmanda Türkten , zemheride kurttan,Yaylada yörükten sakın
-Kadı yalan söyler gübre yalan söylemez
-Kadınlar evde kalınca hiç olur erkek evde kalınca koç olur
-Kan düşen yer katili çeker
-Kahvecinin söylemezi berberin solumazı iyidir.
-Karaya al bağla geç karşısına ağla
-Karayı atlar geçer beyazı kaplar geçer
-Karı malı kapı mandalı
-Karnına kız sandığa bez at.
-Kaşla göz gerisi söz
-Kaygılıya sohbet haramdır.
-Kılla akıl bir yerde bulunmaz
-Kırkından sonra azanı teneşir paklar
-Komşu akrabadan ileridir
-Kursağı bol olanın ekmeği dar olur
-Kul azdı hak yazdı
-Kuzu kebrede büyür
-Mart ayların çingenesidir.
-Leylek yılan için yaratılmış
-Malı kırağı öldürür kışın adı çıkmış
-Martın onundan şubatın sonundan kork
-Mazlumun ahı tahttan indirir şahı
-Malı ongun olanın adı angın olur
-Ne dere kenarında yatarım ne kurbağadan korkarım
-Neler geldi neler geçti felekten,un elerken deve geçti
-Oğlum oldu gülüm oldu nişanlandı komşum oldu evlendi elin oldu.
-Olursa piç değil durursa aç değil
-Öğleye kadar kiminle gezersen akşamı da onunla edersin
-Öz ağlamayınca göz ağlamaz
-Para faizsiz tarla icrasız verilmez
-Pazar yerini kırağı yakmaz
-Paranın zaptı delinin zaptından zordur
-Rençber isen nadası üçle Yörük isen sahilde kışla tüccar isen küçükten başla.
-Sorma kişinin aslını sohbetinden anlarsın atasını
-Soğanı sabah kendine , öğlen dostuna , akşam düşmanına yedir.
-Söz kadın iş erkektir
-Sabır arıdır meyvesi tatlı
-Serçeden korkan darı ekmez
-Sessiz atın tekkesi sert olur
-Seyret git dostuna kalksın ayak üstüne
-Sabreyle işine hayır gelmez başına
-Şeftaliler çiçek açtı gecelerin tadı kaçtı
-Şalgam yemeli , hiç değilse yılda bir defa tarlasından geçmeli
-Şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar
-Şırayı içen leyleği geçer
-Tarlanı gez de geç suyunu süz de geç
-Tavşan dağda suyu ateşte
-Testi kadar kocam olusun kulpu kadar itibarım olsun
-Tok ağırlaması güç olur Türk sever bayramı lık lık içer ayranı
-Tencere kapağını bulmayınca kaynamaz
-Terziye göç demişler iğnem başımda demiş
-Türkün kesesi bir olur
-Ucuz etin yahnisi yavan olur
-Usta çiviyi çakmaz yere düşeni almaz
-Uyku kırk kantar uyudukça artar
-Ucuzlukta satıcı, pahalılıkta alıcı olma
-Yufkayı yapan da yer kapıdan bakan da
-Yanık yerin otu tez biter
-Yiğit yiğite at bağışlar
-Yiğidim baş olsun isterse kesesi boş olsun
-Yılanın sevmediği ot deliğinin ağzında biter
-Yüzü yumuşak olanın donunu ağı kurumaz
-Yazın serçeye kim olsa yem verir
-Yoldan kal yoldaştan kalma
-Zorla kalkan dertli olur
-Zengin aklını tartar fukara işini satar
-Zor kapıdan girerse şeriat kapıdan çıkar
-Züğürt olup düşünmektense uyuz olup kaşınmak daha iyidir.
-Züğürt çingenede gümüş zurna ne yapsın