T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Karamustafa Kaplıcası Hikayesi

   Günümüzde kullanılan kaplıcalardan olan Karamustafa Kaplıcası’nda “Kara Mustafa Sultan” adındaki aksakallı, evliya kişilikli bir adam yaşarmış. Son derece iyi bir insan olan bu kişiden hiç kimseye kötülük gelmez, hatta ondan bir ricası olan insanlara da yardım etmeye çalışırmış. Kaplıcada adak adayanlar ve dileği gerçekleşenler daha sonra hamamı kapatır. kendi komşu akraba ve tanıdıklarını hamama götürürmüş.