T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Hikayeleri

   Hikâyeler, kahramanlık, sevgi ve saygı konularını işleyen halk edebiyatı ürünleridir. Bursa’da sözlü gelenekte yaşayan sayısız hikâye anlatılmaktadır. Bu hikâyelerin bazıları ders çıkartma amacı ile anlatılırken, bazıları ise bir çınarın, bir kaplıcanın, tarihsel veya halk arasında evliya olarak tanınmış bir kişinin hikâyesidir. Bu hikâyelerden Şengül Hamamı Hikâyesi, Tarhana Çorbası Hikâyesi, Çekirge Sultan Kaplıcası, Armutlu Kaplıcası, Alacahırka Camii ile ilgili anlatılan hikâyeler, Tezveren Sultan Hikâyesi, Emir Sultan ile İlgili anlatılan hikâyeler ve kerametler, I. Murad’ın duası, Nilüfer Çayı ile ilgili anlatılan hikâyeler, Dua Çınarı, Elmas Bahçeler, Ertuğrul Gazi vb. gibi hikâyeler anlatılmaktadır.