T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımız Staj Yönetmeliği ile ilgilidir. (22.04.2016)

Staj uygulamaları ile ilgili Yönetmelik mülga olduğu için yeni Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar Bakanlığımıza yapılacak staj başvuruları değerlendirilememektedir.