T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BURSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

696 Sayılı KHK Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İşlemleri (06.02.2018)

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları hakkındaki tebliğ 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete yayınlanmıştır.

696 Sayılı KHK'da Düzenlenen Taşeron İşçilerin İşlemleri Kadroya Geçiş İşlemleri ile ilgili olarak Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün uygulayacağı faaliyet takvimi aşağıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur. 

Taşeron İşçi Takvimi (07.02.2018).png